Az oldal jelenleg ZÁRVA van!

Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.
Fórum


Zirci ügyek...
prev
12
next
(11.) Horváth László
2015.04.29 21:10
Gratulálok az Ipartestület megújult székházához! Kívánom, hogy a zirci hagyományok új erőre kapjanak!
(10.) Nemes István
2015.02.24 14:39
EKAER változás

Fontos változás, hogy a nem kockázatos termékek útdíjköteles fuvareszközzel történő szállítása esetén a mentességi értékhatárt 2 millió forintról 5 millió forintra emeli a tervezet. Eszerint mentes az EKAER regisztráció alól „az adózó által feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek, ha azok bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok adó nélküli értéke az 5 millió forintot nem haladja meg”.

Ahogy az várható volt, a rendelettervezet egyértelműsíti az EKAER alóli mentesülés súly illetve értékhatárhoz kötött feltételeit (az „és/vagy” problematika kérdését). A mentességi feltételek pontosítása kiemelt jelentőséggel bír, tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos mentességi szabályok nem egyértelműek, azok a jogalkotói céllal ellentétes értelmezéshez vezettek. A mentességi szabály kapcsán (a „vagy kötőszó „és”-re cserélésével) egyértelműsítésre került, hogy a mentességhez megjelölt két feltétel együttes érvényesülése esetén áll be az EKAER alóli mentesülés, azaz mentesség kizárólag akkor alkalmazható, ha a szállított termékegység sem a 2,5 tonnát, sem az 5 millió forint értékhatárt nem haladja meg.
(9.) Nemes István
2015.02.12 12:15
A NAV 2015. ÉVI ELLENŐRZÉSI IRÁNYELVÉRŐL


Az adóhatóság február közepén teszi közzé ezévi ellenőrzési irányelveit.

A 2015. évi ellenőrzési irányelvek az aktuális gazdasági folyamatokra, az adópolitikai célkitűzésekre és a jogszabályváltozásokra figyelemmel meghatározzák az adott év kiemelt vizsgálati céljait, az ellenőrizendő főbb tevékenységi köröket.

Az adozona.hu értesülései szerint a főbb tevékenységi körök között szerepel a kereskedelmi tevékenységek körén belül egyebek mellett a gépjárműjavítás és karbantartás (4520), a csomagküldő, internetes kiskereskedelem (4791), a közúti áruszállítás (4941), és a raktározás és tárolás (5210) is.

2015-ben továbbra is hangsúlyos területe lesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységének az általános forgalmi adó. Ellenőrzésre kerülnek emellett a legnagyobb bevételt jelentő adónemek, úgy, mint a társasági adó és alternatív adók, az egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulékok, a személyi jövedelemadó, illetve a környezetvédelmi termékdíj, a népegészségügyi termékadó és energiaadó. Emellett kiemelt szerepet kapnak az egyes adónemektől független ellenőrzési célkitűzések is. Ennek keretében az alábbi vizsgálati formákra lehet számítani:

árumozgások valós idejű ellenőrzése (pl. EKAER)
online pénztárgépek használatának ellenőrzése
adóregisztráció, újonnan alakult vállalkozások kockázatelemzése, ellenőrzése és fokozott adóhatósági felügyelet
székhelyváltók fokozottabb ellenőrzése illetékességi körön kívüli ellenőrzések keretében
munkaerő-kölcsönzés rendeltetésszerű gyakorlásának elősegítése
készpénzforgalom ellenőrzésének szigorítása
a csőd-, a felszámolási és a kényszertörlési eljárás alatt álló adózók ellenőrzése
Az áfa tekintetében az ellenőrzésre történő kiválasztásban továbbra is előtérbe kerül a fizetendő adó valótlan tartalmú számlák befogadásával történő csökkentése, az áfa- és a jövedelemadó bevallások összhangjának hiánya, az áfabevallás szerint nagy forgalom mellett egyéb bevallási kötelezettség hiányos teljesítése, a közösségi beszerzés bevallásának és továbbértékesítésének eltitkolása, a belföldi értékesítés bevallásának eltitkolása, illetve a csalásgyanús export-import ügyletek bonyolítása.

Az értékesítési láncolatok, körbeszámlázások szoros kapcsolatban állnak az áruk mozgatásával (fuvarozásával), különösen a Magyarország területére, vagy az innen az unió más tagállamába irányuló árufuvarozásokkal. 2015-ben az áruk mozgatásával összefüggő visszaélések visszaszorítása érdekében folytatott valós idejű ellenőrzéseket az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszerben (EKAER) rögzített adatokra is figyelemmel folytatja az adó- és vámhatóság.

A társasági adó és alternatív adók tekintetében a társasági adó ellenőrzések hagyományos területei mellett az ellenőrzések kiterjednek a beruházásnak minősülő tételek elszámolásának helytállóságára, a bizonylat nélküli, fiktív számlákra alapozott költségelszámolások feltárására.

A számviteli rend és a bizonylati fegyelem vizsgálata során az adóhatóság vizsgálja a könyvek, nyilvántartások vezetésének elmulasztását, a nyilvántartások és benyújtott bevallások összegben való eltérését, a belső szabályzatok hiányát, illetve előírásainak be nem tartását, a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítését, továbbá a bizonylat kiállítás és iratmegőrzés szabályainak be nem tartását.

A társaságokat tekintve az általános forgalmi adó mellett évek óta a szándékos adókikerülés leginkább érintett területét képezik a foglalkoztatást terhelő adók, járulékok.A társaságok mellett az egyéni vállalkozók körében is folytatni kell a bevallás benyújtását elmulasztó; nem a garantált bérminimum összege alapján járulékbevallást benyújtó, de szakképzettséget igénylő tevékenységet végző; a tevékenységüket szüneteltető, de egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettség alá be nem jelentkezett; vagy az évek óta veszteséges adózók vizsgálatát.

A személyi jövedelemadó ellenőrzések körében a 2015. évben is a költségvetésnek szándékosan kárt okozó, valamint a jelentős jövedelmeket eltitkoló magánszemélyek vizsgálata a hangsúlyos.

Az egyes adónemektől független ellenőrzési célkitűzések vonatkozásában kiemelt terület lesz az EKAER adatainak az elektronikus útdíj rendszer adataival történő összekapcsolása révén az árumozgások valós idejű ellenőrzése, összefüggésben a közúti fuvarozással járó első belföldi adóköteles termékértékesítés esetén az EKAER-en keresztül történő bejelentési kötelezettség kockázatelemzésével és ellenőrzésével. Az ellenőrzést az adóhatóság több rendészeti szervvel és az élelmiszerlánc-biztonsági hatósággal összehangolva tervezi végezni.

A NAV 2015. évi ellenőrzési irányelvei hamarosan elérhetők a www.nav.gov.hu oldalon.

Forrás: adozona.hu
(8.) Nemes István
2015.02.04 14:50
Az EKÁER rendszer célja és gyakorlati értelmezése
2015. január 26. hétfő, 22:42
PDF
ekaer logoHa kíváncsi vagy rá mi is az EKÁER, mit is jelent ez a furcsa mozaik, akkor érdemes továbbolvasnod!
Vajon téged érint ez az új rendszer?
Nézd meg!

Az EKÁER rendszer célja
A tisztességes gazdálkodók védelmében indult el a közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer (EKÁER), melynek fő célja a jogkövető piaci szereplők pozíciójának erősítése, az áruforgalom átláthatósága, a gyakran emberi egészséget veszélyeztető élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélések kizárása és az áfa csalásokra szakosodott bűnözői körök visszaszorításával a feketegazdaság elleni küzdelem.
A rendszer célja tehát nem a gazdák terheinek növelése, hanem érdekeik védelme a tisztességtelen piaci szereplőkkel szemben, akik alacsony minőségű, és az áfa csalás miatt olcsó, átcsomagolt importtermékeikkel rendszeresen tönkreteszik a magyar termékek piacát.
Bejelentési kötelezettség
Az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú behozatalt
(bérmunka céljából történő fuvarozás),
Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló termékértékesítést vagy egyéb célú kivitelt
Belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítést
folytató adózókat, amennyiben a fenti tevékenységet az Útdíjtörvény szerinti útdíjköteles gépjárművel közúti fuvarozás keretében végzik.
EU-ból, illetve EU-ba irányuló szállítás
A saját tulajdonban lévő termék belföldről másik tagállamba, illetve másik tagállamból belföldre történő mozgatása az áfa kötelezettség szempontjából termékértékesítésként, illetve beszerzésként kezelendő, ezért mindkét esetben EKÁER bejelentésre kötelezett!
Különösen fontos a tranzitáruként érkező szállítmányok ellenőrzése, hogy megakadályozzuk a rendszer kijátszását és az áfacsalással Magyarországon illegálisan kirakodott és átcsomagolt áruk piacra kerülését.
Kockázatos termékek speciális szabályai
A bejelentési kötelezettség
a kockázatos élelmiszerek esetében akkor is fennáll, ha a terméket olyan gépjárművel fuvarozzák, amely nem útdíjköteles, és egy fuvarozás keretében ugyanazon címzett részére fuvarozott termékek tömege a 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke a 250 000 forintot meghaladja,
illetve egyéb kockázatos termékek esetében, ha a fuvarozott termékek tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot meghaladja
Biztosítékköteles tevékenység a kockázatos termékek
EU tagállamból Magyarországra történő behozatala,
vagy belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítése.
Kockázatos élelmiszerek esetén csak FELIR számmal rendelkező adózó számára állapít meg az adóhatóság EKÁER számot!
Kockázati biztosítékadási kötelezettség
Biztosítékadási kötelezettség alól mentesülhet a gazdálkodó, amennyiben:
szerepel a NAV által vezetett minősített adózói adatbázisban,
vagy legalább két éve működik és szerepel a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.
A gazdálkodók köztartozás-mentességének rugalmasabb teljesíthetősége érdekében javaslatot tettünk, hogy a törvény módosításával tegyék lehetővé a köztartozás mentességi kötelezettség maximum százezer forint köztartozás mértékig történő elfogadását. Tekintettel arra, hogy ez nem jelent érdemi költségvetési kockázatot a jogalkotó is pozitívan áll a mentesség biztosításához.
Mikor nem szükséges EKÁER bejelentés?
Saját termék két belföldi cím közötti mozgatása nem bejelentési kötelezett.
Nem kell EKAER számot kérni a mezőgazdasági termelők olyan értékesítéséhez kapcsolódó fuvarozás esetén, amellyel összefüggésben a termelőt kompenzációs felár illeti meg.
Továbbá első adóköteles értékesítés hiányában nem kell EKAER számot kérni az alanyi adómentes adózó fuvarozással járó belföldi értékesítése esetén sem. Ugyanakkor, ha az alanyi adómentes adózó által értékesített terméket továbbértékesíti egy nem alanyi adómentes adózó, és az értékesítés fuvarozással jár, akkor ez utóbbi értékesítés első adóköteles értékesítésnek minősülhet EKAER bejelentés szempontjából.
Amennyiben ugyanaz a szállítás „többféle” járművel, azaz például vasúton és közúton is történik, ebben az esetben a szállítás közúti szakaszára vonatkozik a bejelentési kötelezettség.
Belföldi viszonylatban tehát …
csak olyan kereskedelmi ügyleteknél keletkezik EKÁER bejelentési kötelezettség, amikor az adott termék első adóköteles értékesítése során az előzetes megállapodás alapján megvásárolt terméket közúti fuvarozással szállítják a vevő részére.
Ilyen módon nem EKÁER bejelentés kötelezett:
ha a termelő saját áruját szállítja egy nagybani piacra,
ha a termelő telephelyén előzetes megállapodás nélkül megvásárolt árut a vevő már saját áruként szállítja el.
A kötelezettség megállapításában alapvető szerepe van az előzetes megállapodásnak, szerződésnek, a számlának és az árut kísérő fuvarlevélnek!
(7.) iposz
2015.02.04 08:09
Sosem gondolnád, mi mindenre jó a SZÉP kártyád

Pénzcentrum2015. február 4. szerda 06:02

Bár legtöbben turisztikai célból használják a SZÉP kártyájukat, rengeteg egyéb szolgáltatásért fizethetünk a rajta lévő pénzből. Például a fogorvosnál, karcsúsító kezelésekért, vagy egy cirkuszi produkció színpadra állításáért. Érdemes a kártyánkat kibocsátó bank honlapján tájékozódni, a lehetőségek száma majdnem végtelen.

Egyre népszerűbbek a Széchenyi Pihenőkártyák (SZÉP kártya szolgáltatás), sokan választják ezt a fajta béren kívüli juttatást cafetéria elemként. Így a munkavállaló a fizetése feletti részét erre a plasztikkártyára kapja, amit kevesebb adó terhel, mint a bérben utalt fizetését. Ezt az összeget különböző, előre meghatározott területeken költheti el, szabadidős, kulturális, vagy akár sporttevékenységekre is. Juttatását három alszámla között oszthatja el, a szálláshely, a vendéglátás, illetve a szabadidő alszámla között.

2014 rekordév volt a turizmusban, az idegenforgalom növekedéséhez a SZÉP kártya is jelentősen hozzájárult. Tavaly novemberig a szálláshelyeken 15 milliárd forint értékben fizettek a kártyával, ami több mint 8 százalékos növekedést jelent egy év alatt. Tavaly december végén a kártyabirtokosok száma meghaladta az egymilliót, csaknem 24 ezer munkáltató több mint 76 milliárd forintot töltött fel a kártyákra, ami 12 százalékos növekedés - tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Milliárdok a kártyákon - de mire költhetjük el?

Rendelet szabályozza, melyik szolgáltatásért melyik alszámláról fizethetünk. A szálláshelyeknek és a belföldi utazásszervezőknél mindegyik alszámlán lévő pénzzel lehet fizetni csakúgy, mint az éttermi és egyéb vendéglátásért is. Szabadidős alszámlák esetén szórakoztató és szabadidős tevékenységek, sportolási szolgáltatások vehetők igénybe. Egészen pontosan:

Szálláshely alszámla: belföldi üdülés során szálláshely-szolgáltatásra, belföldi utazásszervezésre (előre összeállított utazási csomagokra), gyógyfürdő- és strandbelépőre, illetve a szálláshely szolgáltatással egyidejűleg a szálláshelyen igénybe vehető bármely szolgáltatásra.
Vendéglátás alszámla: vendéglátóhelyi étkezésre, éttermi és mozgó, valamint egyéb vendéglátásra (például házhozszállítás, közétkeztetés), gyógyfürdő- és strandbelépőre, illetve belföldi szálláshely-szolgáltatásra.
Szabadidő alszámla: egészségmegőrzésre és szabadidős programokra, egészségügyi szolgáltatásokra, kulturális programokra, állatkerti és vidámparki belépőre, sport-, szabadidős és wellness tevékenységekre, sportrendezvények részvételi díjára, fürdők és élményparkok igénybevételére, belvízi séta és kirándulóhajókra, idegenvezetésre, sportpályák bérlésére, uszodabelépőre és -bérletre, sportegyesületi tagságra, sport és szabadidős képzésre, sporteszköz kölcsönzésre és belföldi szálláshely szolgáltatásra használhatják fel.
A kártya terhére kifizetheted családtagjaid vagy barátaid kontóját is, ha jelzed azt az elfogadóhely felé, illetve te is jelen vagy a szolgáltatás igénybevételénél.

Minden igénylő egyébként ingyen juthat hozzá saját kártyájához, amely a kiállítástól számítva öt évig érvényes, lejártát követően szintén díjtalanul meghosszabbítható.
Minden egyes kártyatulajdonos igényelhet majd magának társkártyákat, amelyekért ugyan meg kell fizetni az 1500 forint + áfa költségekkel járó díjat, de cserébe a közeli hozzátartozók részére is biztosíthatók a SZÉP Kártya előnyei. Az elveszített, ellopott vagy megsérült kártyák pótlásáért már fizetni kell, ugyanannyit mint amennyi a társkártya díja. Ezeken kívül semmiféle egyéb költség nem adódhat a kártyával kapcsolatban.

Leginkább nyaralásra, utazásra és vendéglátásra használják tulajdonosaik a legtöbb SZÉP kártyát. Azonban az utazási költségek kiegyenlítése mellett rengeteg kevésbé ismert szolgáltatásokra is lehet költeni ezt az összeget, például gyermekeinket beírathatjuk sporttanfolyamra, és még felszerelést is kölcsönözhetünk neki hozzá. Vagy befizethetjük magunkat egy-egy múzeumba, vehetünk műemléki belépőt, mehetünk színházi, zenei vagy sporteseményre, netán futóverseny nevezési díját fizethetjük belőle.

De a szabadidő alszámláról fizethetünk terhesgondozást, azaz terhesség alatti kezeléseket, a szülés utáni felügyeletért, vagy fogorvosi beavatkozásokat. Finanszírozhatjuk belőle még egy színdarab színpadra állítását is. Ugyanígy múzeumműködtetési költségek is kiegyenlíthetők SZÉP kártyánkkal, illetve akár vadvédelmre is fordíthatjuk ezt a cafeteria összeget. Van egy közérzetet javító szolgáltatáskör is, ide beletartozik például a wellness mellett a szolárium, a karcsúsító kezelések, vagy a masszázsszalonokban való kényeztetés. Vagy akár saját idegenvezetőt is bérelhetünk a kártyánkon lévő pénzből.

Kérdésed van a béren kívüli juttatásokról, kíváncsi vagy valamire a SZÉP kártyával kapcsolatban? Írd meg a penzcentrum@penzcentrum.hu e-mail címre. Tematikus hetünk utolsó cikkében az OTP Bank szakértői válaszolnak a legérdekesebb olvasói levelekre.
(6.) iposz
2015.01.22 08:26
Váratlanul, hirtelen távozik Tengerdi Győző a Verga Zrt. éléről
jan. 21 Erdőhírek nincs hozzászólás
SONY DSCKözös megegyezéssel távozott posztjáról a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója, Tengerdi Győző.

Kedd, 11:57: Információink szerint a Verga Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese az elmúlt héten rendkívüli gyorsasággal távozott a posztjáról.
Év elején az erdőgazdaság egyes ágazatainál külön-külön ellenőrzést tartott, ennek során a gazdasági területen pénzügyi szabálytalanságot talált, mondta megkeresésünkre Tengerdi Győző a vállalat vezérigazgatója. Ezt követően belső ellenőrzést rendelt el. Ennek végeredménye pedig az, hogy kedden bűncselekmény gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségen.

Frissítés, szerda, 11:30: Közös megegyezéssel távozott posztjáról a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (Verga) vezérigazgatója, Tengerdi Győző.

Információink szerint a Verga Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese után szerdától a vezérigazgató, Tengerdi Győző is távozik posztjáról.

Megkeresésünkre Tengerdi Győző az alábbi nyilatkozatot adta:

“A VERGA Zrt. vezérigazgatójaként a társaságnál minden szakterület vezetőjével év eleji elszámoltatást végeztem. Ennek során felmerült a gyanú, hogy egyes pénzügyi kérdésekkel probléma van. Haladéktalanul belső vizsgálatot rendeltem el, melynek eredményeként az illetékes hatóságnál késedelem nélkül feljelentést tettem.

Szeretném elkerülni, hogy a sajnálatosan megtörtént szabálytalanságok miatt a társaságot, valamint annak tulajdonosi joggyakorlóját, a Földművelésügyi Minisztériumot alaptalan támadások érjék. Ezért azonnal kezdeményeztem munkaviszonyom közös megegyezéssel történő megszüntetését, melyet a munkáltatóm elfogadott.Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a közös sikerekhez, ezáltal a VERGA Zrt. és a térség fejlődéséhez.”

Tengerdi Győző 2010 júliusában foglalta el a Verga Zrt. vezérigazgatói posztját. A szakember nagyon gyorsan letette a névjegyét. Munkássága elismeréseként 2013 októberében a Veszprém Megyei Közgyűlés elnökétől átvehette a Pro Comitatu díjat. Egy évvel később -2014 decemberében a Veszprém Megyei Jogú Város Pro Meritis Arany Emlékérmet adományozott Tengerdi Győző részére.

(Tremmer Tamás – veol.hu)
(5.) Nemes István
2015.01.21 13:49
A pénztárgépeket a jogszabály szerint minden évben felül kell vizsgálni, közeleg az elsőként bekötött online kasszák éves, kötelező felülvizsgálatának határideje - hívta fel a figyelmet a Laurel cégcsoport hétfőn.

A pénztárgépeket forgalmazó társaság közölte: miután már 2014 első felében is üzemeltek online kasszák, a tulajdonosoknak figyelniük kell, hogy mikor jár le az egy év. Aki elmulasztja a kötelező szervizt, akár egymillió forint mulasztási bírságot is kaphat.

Az éves felülvizsgálat során a szerviz ellenőrzi, hogy történt-e illegális beavatkozás vagy ennek kísérlete a pénztárgépen. Szükség esetén kicserélik az adóügyi ellenőrző egység (AEE) akkumulátorát is, vagy ha betelt az adóügyi memória, akkor újat szerelnek be.

A szervizek két nagy hullámra számítanak az idén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott telepítési határidők alapján. Az első áprilisig tart majd, mert tavaly április volt a bekötési határidő, sokan addigra már rendelkeztek online kasszával. Később a véghatáridő augusztusra módosult, akkorra várható a szervizekben a másik nagy roham.

A vizsgálat tényét rögzíteni kell a pénztárgépnaplóban. A napló megőrzése és dokumentálási kötelezettsége a kereskedőt terheli. Korábban is a tulajdonosnak kellett megőriznie a naplót, de a dokumentálás a forgalmazó és a szerviz felelőssége volt - figyelmeztetnek.
(4.) iposz
2015.01.08 13:58
Szabálytalan a termőföldre kivetett önkormányzati földadó
2015. január 07., szerda 07:43

Nem vezethetnek be földadót és más, a mezőgazdaságot sújtó adónemet a települések – habár ezt már több önkormányzat megtette. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Hírlapnak elmondta: a települési adó szabályozása miatt sem az őstermelőket, sem az egyéni vállalkozókat, sem a vállalkozásként működő gazdaságokat nem fenyegeti a földadó bevezetése. Habár több önkormányzat is bevezette januártól a földadót, az agrártárca szerint ezt nem tehette volna meg.

kisebb méret kisebb betűméret nagyobb méret nagyobb betűméret nyomtatható verzió nyomtatható verzió küldés e-mailben küldés e-mailben
Az úgynevezett települési adó kivetésére lehetőséget kaptak a városok, falvak az idei évtől. Ez azt jelenti, hogy minden olyan jogcímen adót vethetnek ki, amelynek működését a törvény nem tiltja, illetve nem terhelhetnek olyan adótárgyakat, amelyekre a törvényben meghatározott közteher vonatkozik. Emiatt néhány önkormányzat a termőföld után is adót kíván szedni. A földadó bevezetése ellen korábban a minisztérium mellett több szervezet és az agrárkamara is tiltakozott. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Hírlapot arról tájékoztatta, hogy nem lehet megadóztatni a termőföldet, mivel a települési adó alanya nem lehet szervezet vagy vállalkozó, csak magánszemély.
Ha a magánszemély egyúttal vállalkozó is, akkor vállalkozói minőségére tekintettel a vállalkozásából származó vagyonának körébe tartozó tárgy után települési adó fizetésére nem kötelezhető. Vagyis annak ellenére, hogy a termőföld adóztatását a törvény nem zárja ki, a gyakorlatban sem a gazdasági társaságként működő mezőgazdasági vállalkozást, sem az őstermelői igazolvánnyal rendelkező, egyéni vállalkozó gazdát, sem a hatszázezer forintnál nagyobb éves bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelőként működő gazdálkodót nem fenyegeti sem földadó, sem más, a mezőgazdaságot sújtó teher. A települési adót azért vezették be, mert a jelenlegi helyi adórendszer nem teszi lehetővé minden település számára, hogy a helyi sajátosságokhoz, az adózók teherviselő-képességéhez és a helyi adottságokhoz igazodó közteherviselési rendszert alakítsanak ki. Azáltal, hogy az önkormányzatok a helyi közterhek mellett úgynevezett települési adókat is bevezethetnek, szélesebbé válik az önkormányzatok hatásköre. A települések dönthetik el, hogy mit adóztatnak meg, mi legyen a települési adó alapja és mennyi legyen annak mértéke – emlékeztetett az államtitkár. A települési adó az önkormányzatoknak egy plusz lehetőség az úgynevezett vagyoni típusú terhek mellett. Ilyen például az építmény- és telekadó, a kommunális, valamint az iparűzési adó.

Forrás: magyarhirlap.hu
(3.) iposz
2014.08.25 11:16
Hivatalosan is megkezdődött szombaton a helyi és nemzetiségi önkormányzati képviselők választását megelőző kampány – írja az MTI.
Az új választási eljárásról szóló törvény szerint a kampány a választást megelőző 50. napon kezdődik és a szavazás befejezéséig tart.
Ezek a legfontosabb kampányolásra vonatkozó szabályok:
A választási kampány végéig a jelölőszervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot, de ezeken is fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét, valamint a kiadásért és a szerkesztésért felelősöket.
Plakátot elhelyezni engedéllyel lehet, viszont nem lehet plakátot elhelyezni állami, önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül sem.
A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy ne fedje más jelölt vagy párt plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot annak kell eltávolítania a választást követő 30 napon belül, aki elhelyezte.
A politikai reklámot közzétenni szándékozó műsorszolgáltatóknak ezt szombaton 16 óráig kell jelezniük a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB). A kampányban csak azok a televíziók, rádiók tehetnek közzé ilyen reklámot, amelyeket az NVB nyilvántartásba vett. A szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzétenni.
Az önkormányzati választáson induló jelöltek és jelölőszervezetek nem kapnak állami kampánytámogatást, és nincs is limitálva a kampányra fordítható összeg.
A tavaly elfogadott új választási eljárási törvény megszüntette a kampánycsendet, ehelyett - több más tilalom mellett - bevezette azt a szabályt, hogy a szavazás napján a szavazóhelyiségek épületének bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen nem lehet kampányolni.
Szombaton 16 órakor lejárt az országos kereskedelmi rádiók és televíziók számára megszabott határidő: e médiumok eddig jelentkezhettek a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB), ha az október 12-i önkormányzati választás kampányidőszakában politikai reklámot kívántak közzétenni.
(2.) iposz
2014.08.14 10:44
Tisztelt Vállalkozók!
Tisztelt Tagunk!

Régóta ismeretes Mindenki számára, hogy a helyi vállalkozókat nem képviseli senki sem a város vezetésben.

A megoldás érdekében: Zirc és Környéke Ipartestület Közgyűlése vegyes ügyek keretében tárgyalt arról, hogy a helyi választásokon képviselő-jelöltet kellene delegáltatni.
A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Tagokat, Vállalkozókat megkeressük, véleményt kérünk ez ügyben.

Kérem Önöket, hogy ha van olyan Vállalkozó, aki szívesen vállalná a jelölést jelezzen vissza az iposzzirc@gmail.com e-mail címre.

Javaslatot váruk, hogy kit támogassunk jelöltként, aki mindentől függetlenül vállalni tudja, hogy képviselő-jelöltként indul a helyi választásokon és képviseli a vállalkozók érdekeit.

A visszajelzéseket, javaslatokat az iposzzirc@gmail.com címre várjuk!

Köszönjük előre is a javaslatokat, véleményeket!

Üdvözlettel:

Ambrus Árpád
elnök

Név
E-mail
Hozzászólás