Az oldal jelenleg ZÁRVA van!

Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.
Hírek

2013.05.28 16:20
Leader pályázatok

Tisztelt Tagok!
Tisztelt Vállakozók!

Mellékelten megküldjük A Bakonyért egyesület hírlevelét, melyből tájékoztatás kaphatnak a Leader pályázatok benyújtásáról.

Amennyiben a pályázat elkészítésével kapcsolatban segítségre lenne szükségük, készséggel állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel: Ambrus Árpád elnök

 

„A BAKONYÉRT” Egyesület
„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület
HÍRLEVÉL
2013. május
32.szám
Bakonybél, Bakonycsernye, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Balinka, Bánd, Bodajk, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fehérvárcsurgó, Hárskút, Herend, Isztimér, Kincsesbánya, Lókút, Márkó, Mór, Nagyesztergár, Nagyveleg, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Szentgál, Zirc
Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013 – ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁS FOLYAMATA
KÉTKÖRÖS BENYÚJTÁS
 1. körben: projekt adatlap benyújtása mellékletekkel
 2. körben: pályázat benyújtás ügyfélkapun keresztül, elektronikus felületen (jún. 17-től lesz nyitva központilag)
Projekt adatlap benyújtási határidők, HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ülések időpontjai: Projekt adatlap beadás határideje HBB ülés időpontja 2013. 06.11. (kedd) 2013.06.20. (csütörtök) 2013.07.09. (kedd) 2013.07.18. (csütörtök) 2013.07.30. (kedd) 2013.08.08. (csütörtök)
Pályázat benyújtás folyamata részletesen:
1. A HACS által kiadott (IH által jóváhagyott) formanyomtatványon postai úton, vagy személyesen benyújtani a HACS-hoz a projekt adatlapot és az intézkedés által előírt csatolandó dokumentumokat 2 példányban. Figyelem! Az intézkedési tervben előírt támogatási kritériumoknak meg kell felelni!
LEADER rendelet, Pályázat benyújtás folyamata
„A BAKONYÉRT” Egyesület
2. A HACS munkatársai felülvizsgálják a beérkező projekt adatlapokat, szükség esetén hiánypótlást írnak ki. (3 munkanap) (1 alkalommal lehetséges HP-t kiírni, melyet a HACS által előírt határidőn belül köteles teljesíteni az ügyfél.)
3. A megfelelő projekt adatlapokat a HELYI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG (HBB) a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia alapján felülvizsgálja, amennyiben illeszkedik, támogató, amennyiben nem, elutasító nyilatkozatot kap az ügyfél. (30 napig érvényes!) (Elutasítás esetén, ha még a benyújtási időn belül van, akkor lehetőség van átdolgozni a projekt adatlapot.)
4. Támogató nyilatkozat kézhezvétele után az ügyfél, vagy meghatalmazott ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton feltöltheti a pályázatot, melyhez csatolni szükséges a LEADER rendelet által előírt csatolandó dokumentumokat. (5 nap feltöltésre+5 nap módosításra) Kinyomtatja a KR dokumentumot.
5. A kinyomtatott KR dokumentumot postai, elektronikus úton, vagy személyesen eljuttatja a HACS-hoz. Az ügyfélnek 3 munkanapon belül kérnie kell a HBB-től a támogató nyilatkozat záradékoltatását.
6. A HBB felhatalmazása alapján a LEADER HACS munkaszervezete 3 munkanap alatt összehasonlítja a projektjavaslatot a KR dokumentummal.
7. Amennyiben megfelelő, abban az esetben záradék kiadására, amennyiben nem megfelelő, akkor záradékolás elutasítására kerül sor. Ügyfél értesítése a projekt adatlapon megjelölt kommunikációs csatornán.
8. A1 ügyintézés
9. Elbírálás FIFO elv alapján (benyújtás időpontja szerint)
Eltérések kezelése:
 A pályázatban megjelölt költségvetési fő- és részösszegek a projekt adatlapon megjelölt összegektől max. 20 %-ban térhetnek el negatív vagy pozitív irányban egyaránt!
 Új költségtípusok vehetők fel, de legfeljebb 20%-os eltérést a projekt összértéke vonatkozásában is tartani kell!
 Új tevékenység is vehető fel és törölhető a régi, de a célkitűzés, a várható eredmény nem változhat!
TEHÁT ELSŐ KÖRBEN NAGYON FONTOS A LEADER INTÉZKEDÉSEK KERETEIN BELÜL A LEADER KRITÉRIUMOKNAK VALÓ MEGFELELÉS, VALAMINT A PROJEKT ADATLAP MELLÉKLETEKÉNT A CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK MEGKÜLDÉSE A LEADER HACS SZÁMÁRA A FENT OLVASHATÓ HATÁRIDŐKÖN BELÜL!!!
Meghatalmazás:
 Ha az ügyfél helyett annak meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott saját ügyfélkapuját használja a meghatalmazó ügyfél pályázatának benyújtására, illetve a pályázat benyújtását követő elektronikus kapcsolattartásra.
 A pályázat meghatalmazott általi benyújtásának, illetve a pályázat benyújtását követő elektronikus kapcsolattartás feltétele a meghatalmazott MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben való nyilvántartásba vétele és az eljárására vonatkozó meghatalmazás MVH-hoz történő benyújtása.
ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZAT ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉHEZ
(javasoljuk a felsorolt lépéseket sorrendben elvégezni)
„A BAKONYÉRT” Egyesület
1. Nagyon fontos, hogy amely szervezetnek, cégnek, természetes személynek még nincsen MVH regisztrációs száma, azt a G001 adatlapon sürgősen igényelje az MVH Veszprém Megyei Kirendeltségtől (8200 Veszprém, Levendula u. 1. Pf. 791).
2. Aki már rendelkezik MVH regisztrációs számmal, annak a G946 nyomtatványon jelszót kell igényelnie (szervezetnek, cégnek) akár meghatalmazott, akár technikai közreműködő tölti fel a pályázatát.
3. A pályázat feltöltése ügyfélkapun keresztül történik (csak természetes személy által lehetséges), így a feltöltőnek ügyfélkapus regisztrációval és saját személyére szóló MVH regisztrációs számmal is rendelkeznie kell. Ügyfélkapus regisztrációt a helyi okmányirodákban kell igényelni. Ügyfélkapus regisztrációt csak természetes személy kaphat, szervezet nem, tehát célszerű kijelölni egy személyt, aki az ügyfélkaput igényli (és később feltölti a pályázatot). Ez lehet pl. a szervezet tagja vagy képviselője, pályázatíró, helyi önkormányzat hivatali személye, vagy olyan személy, akinek már meglévő ügyfélkapus hozzáférése és MVH-s regisztrációs kódja van.
4. Mivel a szervezet, cég pályázatát is csak magánszemély közreműködésével lehet benyújtani, szükséges az ún. meghatalmazás, kérünk, szíveskedjenek az alábbi link segítségével http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/viewer/1000005 elektronikus és postai úton eljuttatni az MVH Veszprém Megyei Kirendeltségéhez. Kitöltési útmutató az alábbi linken érhető el: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/egyebek/tajekoztatok/meghatalmazasok_elektronikus_k_20100211_1009169
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (Ket.) foglaltak értelmében az ügyfél helyett meghatalmazottja is eljárhat.
A meghatalmazást az ügyfél a pályázat feltöltését megelőzően legkésőbb 8 nappal köteles eljuttatni az ügyfél lakóhelye/székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségére.
III-as tengely, mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás jogcím esetén:
Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1) bekezdés alapján az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2013. február 1. - május 31. között elektronikus úton jogosultak benyújtani.
2011. március 5. után jogerőre emelkedett támogatási határozat esetén:
- a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak;
- a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át köteles teljesíteni, ezt a rendelkezést azonban – a beruházás költségének csökkenéséből eredő változás mértékéig – nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló költsége a közbeszerzés eredményeként az eredetileg tervezetthez képest csökken, továbbá ezen feltétel alól kivételt képez a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás addig a mértékig, ameddig azt a közbeszerzés eredménye indokolja;
Kifizetési kérelem benyújtási határidők, fontos információk
„A BAKONYÉRT” Egyesület
- a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg elszámolható kiadások összegének 50 %-ával elszámolni;
- ez alól kivételt képez az az eset, amikor a művelet megvalósítására nyitva álló időszak 2 év, mert ebben az esetben az ügyfél a támogatási határozat kézhezvételétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások 80 %-ával köteles elszámolni.
Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás jogcím esetén:
A támogatási határozat közlésétől számított 6 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-os mértékben olyan kiadást is elszámol, amely nem számít egyéb elszámolható kiadásnak.
Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani.
Emellett az ügyfélnek a megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át köteles teljesíteni, ezt a rendelkezést azonban – a beruházás költségének csökkenéséből eredő változás mértékéig – nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a közbeszerzéssel megvalósuló költsége a közbeszerzés
Megjelent a 30/2013. (IV.30.) VM rendelet a kifizetési kérelem benyújtási időszakának módosításáról.
Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 30/2013. (IV. 30.) VM rendelete az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.... Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet módosítása.
12. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Vhr. 16/B § (1) bekezdésétől eltérően 2013. évben a kifizetési kérelmet a 9. § (14) bekezdésében foglalt rendelkezés sérelme nélkül február 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között lehet benyújtani.”
(2) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási és egyéb agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet] által megállapított 14. § (4) bekezdését a 30/2013. (IV. 30.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
A jelenleg aktuális MVH kifizetési közlemények az alábbi linkre kattintva érhetőek el:
http://abakonyert.hu/index.php?pg=sub_57
Május hónapban került a sor a bor, turisztika és élelmiszer szektorok első üléseire. A műhelymunkák keretében arra kerestük a választ, hogy saját szolgáltatásunk, termékünk vajon mitől egyedibb, jobb, mint
Helyi Márka projekt eseményei
„A BAKONYÉRT” Egyesület
a piac hasonló termékei? Sokat beszélgettünk a szektoronként kialakítandó speciális szabályzatok tartalmáról, előírandó feltételekről, a szektor lehetséges további feladatairól is.
Várhatóan június hónapban elkészülnek a szabályzatok és megkezdjük a márka arculati elemeinek kivitelezését is.
Szent Bernát arra tanít minket, csak lángolni kevés, csak világítani hiú dolog, lángolni és világítani, ez a tökéletesség. Orbán Viktor miniszterelnök a Zirci Ciszterci Apátság felújított épületegyüttesének átadásán beszélt erről.
Az épületegyüttesben az apátság és a kolostor homlokzata, valamint az előkert felújítása mellett új látogatóközpontot is avattak. Ünnepi beszédet Orbán Viktor miniszterelnök mondott. Értelmezése szerint a cisztercita rend újjáalapítójának, Szent Bernátnak a gondolatai arra intenek, hogy a világosság forrását saját magunkban kell hordoznunk, de ennek csak akkor van értelme, ha mások is látják ezt a fényt. Alkotmányt és törvényeket sem azért alkotunk, mert ez a szokás, hanem azért, hogy világosságot, jelzőfényt gyújtsunk a magyarok, vagyis egymás számára - hangsúlyozta a kormányfő.
Beszédében kitért arra is, hogy Európában, ami korábban érték és igazság volt, mára homályos emlékképpé vált. Arról kell beszélni, mit kell tennünk azért, hogy kihúzzuk a kátyúból az unió szekerét. A magunk útján, magyar és keresztény kultúránk értékeire építkezve lehetünk erős ország és sikeres nemzet. Csak az képes megújulni, aki nem tagadja meg az őseit, hagyományait.
A miniszterelnök az ünnepségen jelentette be, hogy a szerdai kormányülésen úgy döntöttek, a zirci arborétumot visszaadják azoknak, akikhez mindig is tartozott, a zirci ciszterci apátságnak.
Dékány Á. Sixtus zirci ciszterci apát felidézte az apátság történetét. Kiemelte, hogy a miniszterelnök jelenlétével megbecsülését fejezte ki a mostani, és az elődök munkája iránt. „Ígérem, hogy életünk és munkánk - ahogy eddig is - ezután is a magyar nemzet az egyház javát fogja szolgálni” - fogalmazott az apát.
Történelmi pillanat részesei vagyunk, sem a krónikák, sem a legidősebb emberek nem emlékezhetnek olyan mértékű fejlesztésekre, amelyek az apátsági épületben megvalósultak - méltatta a beruházást Ottó Péter polgármester.
Orbán Viktor részvételével adták át a felújított zirci apátságot
„A BAKONYÉRT” Egyesület
Az eseményen a Rapszódia Énekegyüttes gálakórusa és Kubik Anna, Kossuth- és Jászai Mari-díjas érdemes művész működött közre.
A beruházás összege hétszázmillió forint
A zirci ciszterci apátság renoválási és fejlesztési munkálatai az 1990-es években kezdődtek el. Először a kis quadrumot (kerengőt) tették lakhatóvá, majd ezt követte a bazilika belső rekonstrukciója, és egy idősotthon kialakítása. Az apátság épületegyüttese és a Rákóczi tér az Új Széchenyi Terv keretében újult meg. A beruházás összköltsége 703 millió forint, ebből 592 millió az uniós támogatás, 111 a saját erő. Utóbbit Zirc város és az apátság 87, illetve 13 százalékban biztosította.
Olaszfalu - Május 26-án, vasárnap, a búcsú napján adják át a faluban az újjáépített közösségi házat.
Az épületet azért kellett átalakítani, mert a felső szinten lévő orvosi rendelőt nem tudták akadály mentesíteni - tájékoztatta lapunkat Boriszné Hanich Edit polgármester. Emiatt a rendelő került a földszintre, ahol a mozgássérültek bejutását, mozgását meg lehetett oldani. Az emeletre vitték a közösségi teret, ahol házasságkötő termet, nyugdíjasklubot és sportöltözőt alakítottak ki.
A közösségi tér külső hőszigetelésére és a nyílászárók cseréjére a Darányi Ignác-terv keretében nyert a község négymillió forintot. A beruházás teljes költsége hatmillió forintot tett ki, a különbséget részben önkéntes lakossági adakozásból, részben önkormányzati forrásból pótolták.
A vasárnap délután négy órakor sorra kerülő átadáson babakiállítás és üvegfestmény-kiállítás is nyílik.
Zirc - Megnyitotta kapuit a Zirci Önkéntes Pont a Bakonyi Természettudományi Múzeumban, ahol százhúsz önkéntes bevonása és megfelelő ismeretekkel való felvértezése után egy közösségi szabadegyetemi rendszer felépítése a cél.
Egy kutatás szerint a Bakonyalján élők alig tíz százaléka végzett eddig önkéntes munkát. Igény lenne rá, ha a segítő munkavégzés helyben történne. Ennek akadálya a szükséges információk, illetve tudás hiánya az adott térségben. Régebben szabadegyetemi előadásokkal,
Megnyitotta kapuit a Zirci Önkéntes Pont
Megújult a közösségi ház Olaszfalun
„A BAKONYÉRT” Egyesület
szakkörökkel oldották meg ezt a problémát, de ma már az oktatási-művelődési intézmények egyre nehezebben tudják ellátni ezeket a feladatokat.
A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeumban kialakított önkéntes pont minapi avatóján Ottó Péter polgármester arról beszélt, hogy az emberek azért jönnek a világra, hogy közösségeket építsenek, amelyekből aztán újabb közösségek születnek. Szerinte ez a kezdeményezés jól szolgálhatja Zircet és térségét.
Dr. Kutasi Csaba, az önkéntes pontnak helyet biztosító Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatója jelezte, az intézmény életében nem példa nélküli az önkéntesek befogadása, hiszen voltak már önkéntes tárlatvezetőik, de a Bakony kutatásában ma már többen is önkéntesen vesznek részt. Berdó Erika Gabriella, a pályázat szakmai vezetője úgy fogalmazott, hogy szinte mindenki végzett már önkéntes munkát, csak nem definiálták, hogy az az. Mostantól ehhez szervezett kereteket biztosítnak. A pályázati projekt keretében 120 önkéntes bevonása és megfelelő ismeretekkel való felvértezése után egy közösségi szabadegyetemi rendszer felépítése a cél. A projekt várt eredménye, hogy a térségben az egyénekből hiányzó kompetenciák, az elmélet, illetve gyakorlati tudás hiánya mérséklődik, ezáltal pedig nőhet a munkaerőpiaci szerepvállalásuk.
Suhajda László, a pályázat szakmai koordinátora tájékoztatójában kifejtette, az Echo Innovációs Műhely az Oszd meg a tudást! Önkéntes pontok létrehozása a Bakonyalján című projektje keretében három Önkéntes Pontot hoz létre Móron, Ácsteszéren és Zircen, hogy ellássa a térségben a fogadó szervezetek és önkéntesek közötti közvetítői feladatokat, és hogy létrejöjjön az egymásra az önkéntesség mentén számítani tudó, segítő, támogató társadalmi közeg. Másrészt be kívánja vonni a lakosságot egy önkéntességet népszerűsítő programba.
A zirci önkéntes pont vezetője, dr. Harmat Beáta kijelentette, számítanak az aktív nyugdíjasokra, a munkanélküliekre, s mindazokra, akiket érdekel az önkéntes munka, a múzeum belső élete.
Zirc – A Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma 2001-től 45 kisbuszt adományozott a magyarországi németek közösségeinek, ebből eddig hat került Veszprém megyébe.
Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke mondta ezt abból az alkalomból, hogy ezúttal is átadtak egy Ford Transit típusú kisbuszt. A járművet a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ kapja azért, hogy segítse az intézményben az idősek ellátását. Heinek Ottó szólt arról, a járművekre nagy az igény, idén 17-en pályáztak a négy buszból álló keretre. Biztos benne, hogy ez a kisbusz jó helyre kerül, hiszen rendkívül meggyőző pályázatban indokolták a szükségességét. Végezetül azt kívánta, legyen sok örömük a járműben, közlekedjenek vele mindig balesetmentesen.
Hédl József, a Zirci Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke megköszönte a német belügyminisztériumnak, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának és Zirc város önkormányzatának a segítséget, megemlítve, hogy a 6,3 millió forint értékű jármű 25 százalékát a zirci önkormányzat fizette.
Kisbuszt kaptak Zircen
„A BAKONYÉRT” Egyesület
Ahogy a modern társadalmakra általában jellemző, úgy Zircen is gondoskodnak az elesettekről, a városban magas színvonalú a szociális ellátás – hangsúlyozta Ottó Péter polgármester. Kiemelte, most sem örülhetnének együtt a kisbusznak, ha nincs előtte példás összefogás.
Nagyné Fáró Katalin bemutatta a szociális szolgáltató sokrétű feladatát, elmondta, a buszt az idősek ellátásában fogják használni, konkrétan a melegétel kiszállítására.
Gregosits Martin, a helyi általános iskola tanulója német nyelven mondott verse nagy tetszést aratott. A kisbuszt Huszár Lőrinc plébános megáldotta.
A Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület pályázatot hirdet az egyesület logójának megtervezésére és kivitelezésére. A pályázaton bárki részt vehet, a nyertes pályamunka készítője értékes jutalomban részesül. Az elkészült logóterveket a következő e-mail cím-re: katalinlenart@yahoo.de, illetve CD-re másolva az alábbi postacímre várjuk:
Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület
8441 Márkó, Petőfi S. u. 16/A.
Beküldési határidő: 2013. július 1.
Elbírálás:2013. július 30-ig
Bakonycsernye község Önkormányzata és az Együtt Bakonycsernyéért Egyesület tavaszi Családi napot rendezett 2013. április 27-én, szombaton a sportpályán.
Délelőtti programok lehetőséget nyújtottak a labdarúgás-, valamint a főzés szerelmeseinek a tartalmas és szórakoztató időtöltésre.Kispályás labdarúgó villámtornára 8, a főzőpartira 13 csapat nevezett, melynek köszönhetően baráti-, családi hangulatban telt a délelőtt. Délután az ingyenes gyermekprogramoké volt a főszerep. Sétakocsikázás, a népi játszóparkban fakörhinta és számos régi népi játék kínálta a szórakozás lehetőségét. Az idei évben ismét ingyenes ugráló várban nyüzsöghettek a gyermekek, a rendezvénysátorban haditechnikai, valamint bűnügyi technikai bemutató részesei lehettek. A Bakonycsernyei Óvodáért Közhasznú Egyesület támogatásának köszönhetően a gyermekek ingyenes lufi hajtogatáson és csillámtetováláson vehettek részt. Zsíros kenyérrel és hűsítő teával kínáltuk a rendezvény látogatóit. Reméljük és hisszük, hogy minden kedves látogatónk nagyon jól érezte magát
Családi nap Bakonycsernyén 2013.
PÁLYÁZAT
„A BAKONYÉRT” Egyesület
Családi napunkon. Köszönjük az érdeklődő és megtisztelő megjelenést, köszönjük, hogy együtt tölthettünk Önökkel egy szép napot!
A Szikra SK szervezésében Sport és kulturális majálist rendeztek május 18-án Kincsesbányán. A programok sokszínűségében minden korosztály megtalálta a kedvére valót. A délelőtti kispályás labdarúgó tornán két kategóriában mérkőztek a csapatok. A diákok csatáját a Székesfehérvár Ikarusz nyerte, Fehérvárcsurgó a második, Iszkaszentgyörgy együttese a harmadik helyen végzett. A Legjobb mezőnyjátékos a fehérvárcsurgói Major Richárd, a Legjobb kapus az iszkaszentgyörgyi Bényi Márk lett. A Gólkirály címet Harangozó Márton, a Székesfehérvár Ikarusz játékosa érdemelte ki. Felnőtt kategóriában Kincsesbánya focistái győzedelmeskedtek, megelőzve a DISE-Pátka és Fehérvárcsurgó csapatát. A Legjobb mezőnyjátékos a helybéli Lakner Ferenc, a Legjobb kapus a bodajki Glász László a Gólkirály a fehérvárcsurgói Schwarcz Tamás lett. A labdarúgás után családi ügyességi és sorversenyekre, játékos vetélkedőkre került sor.
A majális kulturális programja bábelőadással indult, majd a főként népzenére épülő Pünkösdi Kulturális Kavalkád keretében, a Ki mit tud? győzteseinek gálaműsora szórakoztatta a közönséget. Az est fináléjaként a Tavaszi divatbemutatón egy vadonatúj kollekciót vonultattak fel a modellek. A majális forgatagát egészségsziget, kézműves vásár színesítette.
A Herceggyöpön ( Zalka Máté tér ) Tóth Dénes és kedves barátai által állított májusfa kitáncolása lett időszerű!
2013. május 31-én ( péntek ) 18.00 órakor mindenkit szeretettel várunk az eseményre A májusfa döntéséhez táncos lábaikkal segítséget nyújtanak: Táltos Iskola diákjai Varga István ( Sztyopa ) vezetésével Fenyves óvoda ovisai Bodorné Kocsis Ildikó ( Rozi néni ) vezetésével Lőrincze Lajos Általános Iskola alsósai Szöllöskeiné Katika vezetésével
Miután a fát sikeresen kitáncolták Vida Sándor segítségével lehet majd póni lovagolni és Tóth Dénes is befogja cifra hintójába szélvész lovait, hogy a kedves érdeklődőket séta kocsikázni vigye!
Estére pedig meggyújtjuk a máglyát és a fáradságos táncot tábortűz mellett szalonnát sütögetve mindenki kipihenheti! ( sütnivalót mindenki hozzon magával ) A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Sport és kulturális majális Kincsesbányán
Májusfa kitáncolás Szentgálon
„A BAKONYÉRT” Egyesület
A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. meghívja Önt társasági eseményére, a VI. Herend Balaton golf- és családi napra, az ország legszebb golfpályájára. Számos meglepetéssel, promócióival és koncerttel várjuk! Visszajelzése feltétlenül szükséges!
Herendi Golf kupa 2013
„A BAKONYÉRT” Egyesület
Idei évben is megrendezésre kerül a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat Herenden. Az elmúlt évek legsikeresebb kiállítója tér vissza hozzánk bájos kerámiafiguráival, s az elmúlt évek legnagyobb sztárjai mellett operett, stand-up, retro popegyüttes és hazánk egyik legnevesebb énekesnője is színpadra áll. Részletes program hamarosan! Természetesen minden programunk, sőt a Múzeum és a Minimanufaktúra látogatása is ingyenes!
Múzeumok éjszakája 2013
„A BAKONYÉRT” Egyesület
2013. június 1. 14 óra - Szent Gellért Általános Iskola udvara (Bakonybél, Pápai u. 3-5.)
2013. június 21. 18 óra - Bakonybél
Éjszakai sétavonatozás, trófeakiállítás, kilátó, bogárles.
2013. június 29. 14 óra - Sportpálya
Papírsárkány készítéssel, sárkányeregetéssel, különböző kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel,a Faluház előtt pedig madárijesztő kiállítással várják a Bakonybélbe érkezőket 2013. június 29-én (szombaton) a település szállásadói.
Programok a futballpálya melletti füves területen (Malom utca):
Gyereknap Bakonybélben
Múzeumok éjszakája 2013
Sárkányok napja és madárijesztő kiállítás
Szórakoztató délután gyerekeknek számtalan játékos vetélkedővel, légvárral, lovaskocsikázással, sétavonatozási lehetőségel. Ingyenes játékos vetélkedők: lövészet, diótörés, zsákbafutás, lufifújás, mocsárjárás, kötélhúzás, célbadobás, rajzverseny, aszfaltrajzverseny, ügyességi akadálypálya, kézműves foglalkozás, autóversenyzés kivetítőn. Ingyenes hintózás, lovaskocsikázás, légvárazás, csocsózás. A kézilabdapályán elektromos kisautó. 17 órától ingyenes kisvonatozás a faluban. Az ügyességi versenyek résztvevői csokit, üdítőt, lángost nyerhetnek! Rossz, esős időben a programok zöme a tornateremben kerül megrendezésre! Rendezők: Bakonybéli Szállásadók Baráti Köre, Bakonybél Község Önkormányzata, Szent Gellért Általános Iskola, Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület, Palaczky Ház A www.szallasbakonybelben.hu oldalon szereplő szállásadók vendégei a rendezvényen kedvezményeket, más napokon apró ajándékokat vagy kedvezményes szolgáltatásokat kapnak. Érdeklődjön a szállásadóknál! A rendezvényen mindenki saját felelőségére vesz részt! A programváltozás jogát fenntartjuk!
„A BAKONYÉRT” Egyesület
 Papírsárkány készítés szakszerű útmutatással kicsiknek és nagyoknak egyaránt  Sárkányeregetés  Kézműves foglalkozás keretében mini madárijesztő készítés  autó- és repülőgép modell bemutató  "SÁRKÁNYMASZK" - arcfestés
Látnivalók a Faluház előtti téren:
A Faluház (Pápai u. 7.) előtt érdekesebbnél érdekesebb, mókás madárijesztők várják az arra sétálókat.
A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A rendezvényt szervezi: Bakonybéli Szállásadók Baráti Köre, illetve a Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület. A www.szallasbakonybelben.hu oldalon szereplő szállásadók vendégei a rendezvényen kedvezményeket, más napokon apró ajándékokat vagy kedvezményes szolgáltatásokat kapnak.
Érdeklődjön a szállásadóknál!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 2013. június 4-én, kedden, 18.30 órára a trianoni békediktátum aláírásának 93. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Napján Márkón a kopjafánál tartandó megemlékezésre!
Hartmann Antal polgármester emlékező szavait hallhatjuk
A műsorban közreműködnek:
Baksa Katalin -Arany Páva Díjas népdalénekes
Migray Barbara
Szalay Szabolcs
Várszegi Martin
Tisztelettel meghívom az „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Tagjait közgyűlésünkre, melynek időpontja: 2013. május 29., szerda 17.00 óra helyszíne: Egyesület székhelye, emeleti tanácsterem (Zirc, Petőfi S. u. 4.)
MEGHÍVÓ
Trianon megemlékezés
KÖZGYŰLÉS
„A BAKONYÉRT” Egyesület
Eplényi gyereknap
„A BAKONYÉRT” Egyesület
Barokk termi előadás Zircen
Kézműves foglalkozás Zircen
„A BAKONYÉRT” Egyesület
„A BAKONYÉRT” Egyesület
„A BAKONYÉRT” Egyesület
A tavalyi évben kialakítottunk 4 kerékpárpályát:
- Gyermek MTB tanulópálya
- Családi Panoráma és Élménypálya
- Olimpiai Cross pálya
- Downhill pálya
Az idei évben, ahogy ígértük fejlesztünk. A sípályák területén kijelöltünk 7 kerékpáros pályát, továbbá engedélyezés alatt áll 5 izgalmas, erdei biciklipályánk és 5 összekötő szakasz a változatosság növelése érdekében.
A térképen zölddel jelöltük a tavaly elkészült pályákat, sárgával a sípályákon kialakított nyomvonalakat, valamint pirossal szerepelnek az engedélyezés alatt álló erdei pályák. Feketével ábrázoltuk a Szent Sólyom négyüléses felvonót.
A 2-es, 6-os és 7-es számú sípályákon családosok számára is könnyen teljesíthető nyomvonalakat jelöltünk ki. Az 1-es, 3.1-es sípályák kerékpáros nyomvonalai már nagyobb technikai tudást igényelnek, a 4-es sípályán pedig egy nehéz kerékpáros pálya található. Snowboard parkunk földbuckáin különböző trükkök gyakorlására van lehetőség.
Az engedélyezés alatt álló nyomvonalak nagyon ígéretesek.
A családosok kedvében járva egy vadonatúj ággal bővítjük ki Panoráma és Élménypályánkat. Az új erdei részek izgalmas és feledhetetlen élményekkel ajándékozzák meg a gyermekeket és szüleiket. Az új szakaszok kellemes lejtésűek, könnyedén teljesíthetők. Az erdőben vadregényes a környezet, a nyitott részeken meseszép a bakonyi kilátás és friss a levegő mindenütt.
A haladó kerékpárosok, akik a Holle Anyó melletti tanulópályán már jól boldogulnak ellátogathatnak majd a 4-es sípálya aljától induló és a völgy első taváig tartó haladó pályánkra.
A freeriderek és downhillesek számára kialakítunk három új haladó pályát. Az egyik az Olipiai Cross pálya lefelé vezető ágával párhuzamosan halad majd, a másik kettő pedig a 4-es illetve az 5-ös sípályák mentén. A tavalyi downhill pályánk felső szakaszából indul majd egy – az alsó meredek részt kiváltó – könnyebb levezető nyomvonal. Így azok is elindulhatnak a DH pályán, akik az alsó részen még bizonytalanabbak.
Mindemellett öt erdei összekötő szakasz is használható lesz majd. Tovább növekszik a változatosság.
A legkisebbek kedvében járva beszereztünk egy óriási ugróasztalt, ahol biztonságosan vezethetik le energiájukat.
Az ugróasztal hatalmas, párnázott szélű és védőkorláttal felszerelt.
Támogatóink:
Kiadó: „A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület – 8420 Zirc, Petőfi Sándor u.4. www.abakonyert.hu E-mail: abakonyert@gmail.com; Telefon/Fax: 06/88 415-791
Felelős szerkesztők: Hutvágnerné Kasper Judit, Kasper-Renkó Andrea és Bachstetter Tamás
Felelős szerkesztő: Turiné Menczel Andrea
12 új kerékpáros nyomvonal és 5 új összekötő szakasz a Bringarénában!