Az oldal jelenleg ZÁRVA van!

Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.
Beszámolók

Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnöksége

2012. május 10 én (szerdán) Zalaegerszegen megtartott

IPOSZ  XXVII. Közgyűlés.

NAPIRENDI PONTOK

 

1. napirendi pont

Az IPOSZ Válságkezelő Bizottság beszámolója a 2012. május 10-i IPOSZ rendkívüli Közgyűlés óta végzett munkájáról, az írásos melléklet szóbeli kiegészítése

beterjesztő: Urbán Julianna, a Válságkezelő Bizottság elnöke

 

2. napirendi pont

A 2011. évi cselekvési  program  időarányos részéről, feladatokról írásban tett beszámoló szóbeli kiegészítése

beterjesztő: Szűcs György elnök

 

3. napirendi pont

A 2012. január 31-én az IPOSZ székház értékesítésével kapcsolatos közgyűlési határozat végrehajtásáról tájékoztató

beterjesztő: Szűcs György elnök

 

4. napirendi pont

Az IPOSZ elnök beszámolója a 2011. évi gazdálkodásról, a költségvetés tételes teljesítéséről az IPOSZ főkönyvelő adatai alapján, a Felügyelő Bizottság véleményezése után elfogadása

beterjesztő: Szűcs György elnök

 

5. napirendi pont

Az IPOSZ Felügyelő  Bizottságának beszámolója a 2011. május 24-i Programalkotó és Tisztújító XXIV. Közgyűlés óta a 2012. május 30-i XXVII. Közgyűlésig végzett munkájáról

beterjesztő: Késhegyi László FB elnök

 

6. napirendi pont

A 4. napirendi pont elfogadása, határozathozatal

beterjesztő: Szűcs György elnök

 

7. napirendi pont

Az IPOSZ főkönyvelő által készített adatok alapján tételes javaslat a 2012. évi költségvetés tervezetre, az éves gazdálkodás tervezet elfogadására

beterjesztő: Szűcs György elnök

8. napirendi pont

Javaslat a 2012. évi időarányos cselekvési programra, a feladattervre, elfogadása

beterjesztő: Szűcs György elnök

 

9. napirendi pont

Javaslat az IPOSZ Alapszabályának módosítására

beterjesztő: Hancz István alelnök

 

10. napirendi pont

Szervezeti választás

beterjesztő: Rácz Sándor, a Választási Bizottság elnöke

 

10/1. napirendi pont

A Szövetség elnökének, alelnökeinek lemondásának elfogadása a választások megkezdése érdekében

 

10/2. napirendi pont

A Választási Bizottság jelentése az ipartestületek által jelölt személyek összesítéséről

 

10/3. napirendi pont

A Szövetség 1 elnökének, 3 alelnökének, a Felügyelő Bizottság 3 tagjának személyére vonatkozó jelölés lefolytatása a szavazólapra való felkerülés érdekében

 

10/4. napirendi pont

A jelölés eredményének ismertetése, a szavazólapok véglegesítése

 

10/5. napirendi pont

A Szövetség 1 elnökének, 3 alelnökének, a Felügyelő Bizottság 1 tagjának és 2 póttagjának megválasztása

 

10/6. napirendi pont

A választási eredmény ismertetése

 

11. napirendi pont

Különfélék

 

Az IPOSZ Alapszabály vonatkozó pontja alapján a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező képviselők legalább fele és egy fő részt vesz. Amennyiben a kezdés időpontjában a közgyűlés határozatképtelen, úgy 30 perc elteltével az eredetileg meghirdetett napirendi pontok tárgyában a közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes lesz.

Figyelemmel a közgyűlés fontosságára elengedhetetlen, hogy tagszervezeteink képviselői a lehető legnagyobb számban jelenjenek meg. Az Országos Elnökség feltétlenül számít személyes megjelenésére. Itt kívánom felhívni szíves figyelmét, hogy a közgyűlésen minden tagszervezet egy fővel jogosult képviseltetni magát. A szavazati jog más ipartestület tagjára nem ruházható át. A közgyűlésen megjelenő képviselő szavazati jogát megbízó levelével igazolja, amit a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság fog ellenőrizni érkezéskor.

 

Kérem a technikai útmutatót figyelmesen áttanulmányozni.

 

Budapest, 2012. április 18.

Tisztelettel:

Szűcs György

elnök