Beszámolók

Az Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnöksége

2012. május 10 én (szerdán) Zalaegerszegen megtartott

IPOSZ  XXVII. Közgyűlés.

NAPIRENDI PONTOK

 

1. napirendi pont

Az IPOSZ Válságkezelő Bizottság beszámolója a 2012. május 10-i IPOSZ rendkívüli Közgyűlés óta végzett munkájáról, az írásos melléklet szóbeli kiegészítése

beterjesztő: Urbán Julianna, a Válságkezelő Bizottság elnöke

 

2. napirendi pont

A 2011. évi cselekvési  program  időarányos részéről, feladatokról írásban tett beszámoló szóbeli kiegészítése

beterjesztő: Szűcs György elnök

 

3. napirendi pont

A 2012. január 31-én az IPOSZ székház értékesítésével kapcsolatos közgyűlési határozat végrehajtásáról tájékoztató

beterjesztő: Szűcs György elnök

 

4. napirendi pont

Az IPOSZ elnök beszámolója a 2011. évi gazdálkodásról, a költségvetés tételes teljesítéséről az IPOSZ főkönyvelő adatai alapján, a Felügyelő Bizottság véleményezése után elfogadása

beterjesztő: Szűcs György elnök

 

5. napirendi pont

Az IPOSZ Felügyelő  Bizottságának beszámolója a 2011. május 24-i Programalkotó és Tisztújító XXIV. Közgyűlés óta a 2012. május 30-i XXVII. Közgyűlésig végzett munkájáról

beterjesztő: Késhegyi László FB elnök

 

6. napirendi pont

A 4. napirendi pont elfogadása, határozathozatal

beterjesztő: Szűcs György elnök

 

7. napirendi pont

Az IPOSZ főkönyvelő által készített adatok alapján tételes javaslat a 2012. évi költségvetés tervezetre, az éves gazdálkodás tervezet elfogadására

beterjesztő: Szűcs György elnök

8. napirendi pont

Javaslat a 2012. évi időarányos cselekvési programra, a feladattervre, elfogadása

beterjesztő: Szűcs György elnök

 

9. napirendi pont

Javaslat az IPOSZ Alapszabályának módosítására

beterjesztő: Hancz István alelnök

 

10. napirendi pont

Szervezeti választás

beterjesztő: Rácz Sándor, a Választási Bizottság elnöke

 

10/1. napirendi pont

A Szövetség elnökének, alelnökeinek lemondásának elfogadása a választások megkezdése érdekében

 

10/2. napirendi pont

A Választási Bizottság jelentése az ipartestületek által jelölt személyek összesítéséről

 

10/3. napirendi pont

A Szövetség 1 elnökének, 3 alelnökének, a Felügyelő Bizottság 3 tagjának személyére vonatkozó jelölés lefolytatása a szavazólapra való felkerülés érdekében

 

10/4. napirendi pont

A jelölés eredményének ismertetése, a szavazólapok véglegesítése

 

10/5. napirendi pont

A Szövetség 1 elnökének, 3 alelnökének, a Felügyelő Bizottság 1 tagjának és 2 póttagjának megválasztása

 

10/6. napirendi pont

A választási eredmény ismertetése

 

11. napirendi pont

Különfélék

 

Az IPOSZ Alapszabály vonatkozó pontja alapján a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező képviselők legalább fele és egy fő részt vesz. Amennyiben a kezdés időpontjában a közgyűlés határozatképtelen, úgy 30 perc elteltével az eredetileg meghirdetett napirendi pontok tárgyában a közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes lesz.

Figyelemmel a közgyűlés fontosságára elengedhetetlen, hogy tagszervezeteink képviselői a lehető legnagyobb számban jelenjenek meg. Az Országos Elnökség feltétlenül számít személyes megjelenésére. Itt kívánom felhívni szíves figyelmét, hogy a közgyűlésen minden tagszervezet egy fővel jogosult képviseltetni magát. A szavazati jog más ipartestület tagjára nem ruházható át. A közgyűlésen megjelenő képviselő szavazati jogát megbízó levelével igazolja, amit a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság fog ellenőrizni érkezéskor.

 

Kérem a technikai útmutatót figyelmesen áttanulmányozni.

 

Budapest, 2012. április 18.

Tisztelettel:

Szűcs György

elnök