Az oldal jelenleg ZÁRVA van!

Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.
Békéltető testület

Békéltető Testület

Tájékoztató a Békéltető Testület működéséről

A békéltető testület a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései alapján létrehozott, választott tagokból álló, a gazdasági kamarák mellett működő független szervezet.
Feladata a fogyasztó (megrendelő) és a vállalkozó között, a szerződésből eredő jogviták bírósági úton kívüli feloldása.

Eljárás:
  • A testület eljárása a fogyasztó (panaszos) által írásban benyújtott kérelemre indul.
  • A fogyasztó, az eljárást akkor kezdeményezheti, ha a vállalkozó előzetesen elzárkózott a fogyasztó kérésétől.
  • A kérelemben röviden elő kell adni a jogvita lényegét, és hozzá másolatban csatolni kell az ügyre vonatkozó dokumentumokat (szerződés, ajánlat, számla stb.) 
  • A kérelmet, a testületet működtető Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához (8200 Veszprém, Budapest u. 3.) kell írásban, vagy személyesen benyújtani.
  • A békéltető testület elnöke a hozzá továbbított kérelmet megvizsgálja, és amennyiben az eljárás lefolytatására hatáskörét megállapítja, erről a panaszost értesíti, egyben a bepanaszolt vállalkozót nyilatkozat tételre hívja fel.
A testület eljárásában a felek közötti egyezség létrehozására törekszik. Amennyiben erre mégsem kerülhet sor, úgy formális eljárás keretében tárja fel az ügy körülményeit, és határozatot hoz.
A vállalkozóra nézve kötelező határozatot akkor hozhat a békéltető testület, ha az érintett előzetesenaláveti magát a testület döntésének. Alávetés hiányában a testület, ajánlást fogalmazhat meg, melynek betartása ugyan nem kötelező, de ez esetben a vállalkozás üzleti jó hírnevét kockáztatja. A be nem tartott ajánlást – az abban érintett vállalkozás megnevezésével – ugyanis a kamara nyilvánosságra hozhatja.
A testület az eljárást megszünteti, ha a fogyasztó a kérelmét visszavonja, ha a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak, ha az eljárás folytatása lehetetlen, illetve ha az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely oktból - ideértve a kérelem megalapozatlanságát is - nincs szükség.
A békéltető testület eljárása díjmentes.
A békéltető testület eljárásának határideje a szabályszerűen benyújtott kérelem érkeztetésének napjától számított 90 nap, mely további 30 nappal meghosszabbítható.
A Veszprém Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő
Békéltető Testület elnöke:

dr. Óvári László
(Telefonszáma - hivatali időben: +36-30-9574235)

Kapcsolódó állományok: